Wczytuję dane...
Polityka prywatności 

Mając na uwadze poszanowanie prawa do prywatności Klientów sklepu E-markowy.pl i dbałość  o przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, firma TORENTEX SP. Z O.O.   opracowała politykę ochrony prywatności osób korzystających z jej sklepu internetowego.

 

1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych Klientów jest

TORENTEX SP. Z O.O.

Ul. Sprzeczna 18,  62-002 Poznań

NIP: 7811920123 

Firma TORENTEX SP. Z O.O.  dołoży wszelkiej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane są przetwarzane, z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 

3. Zbiór danych Klientów o nazwie: "użytkownicy E-markowy.pl", został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorze danych są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl

 Wyrażenie zgody przez Użytkownika stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane osobowe dotyczą oraz w celu prowadzenia marketingu produktów (informowanie Użytkowników i potencjalnych Użytkowników o nowych promocjach, produktach i usługach).

 

4. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących adres e-mail w celu rejestracji i prowadzenia konta.

 

5. Przy zakupie produktów użytkownik podaje dane obejmujące: płeć, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, szczegóły płatności, dane o zamówionych towarach w celu realizacji umowy Kupna/Sprzedaży.

 

6. Użytkownik może nie podawać wyżej wymienionych danych, jednak uniemożliwi to realizację umowy kupna/sprzedaży i pełne korzystanie ze sklepu. Dane niezbędne do realizacji umowy kupna/sprzedaży są wyszczególnione w art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  

7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionych celach, szczególnie do utrzymywania stałego kontaktu z  Klientami oraz do przesyłania im ofert marketingowych. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z przesyłania mu informacji marketingowych, o czym zostaje niniejszym uprzedzony.

 

8. Użytkownik posiada stały dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w sklepie a także w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep.emarkowy@gmail.com. Odwołanie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych celach marketingowych następuje także poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera.  Po odwołaniu zgody dane osobowe Użytkownika nie będą już używane do wskazanych celów. Zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep.emarkowy@gmail.com. Zmiany swoich danych osobowych dokonuje sam Użytkownik po zalogowaniu się na swoim koncie w sklepie E-markowy.pl lub poprzez przesłanie stosownego wniosku

 

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie danych przez wskazane przez Administratora podmioty, odbywa się w ramach zawartych umów na przechowywanie danych osobowych, dostarczanie zakupionych produktów do Użytkowników, dostarczanie newslettera oraz realizację kampanii marketingowych. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Firma TORENTEX SP. Z O.O.  zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie i terminie przekazania. Ponadto w tym trybie firma TORENTEX SP. Z O.O.  zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o stosowanych przes firmę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

10. Sklep E-markowy.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi, zapisywanymi przez przeglądarkę na komputerze. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych treści indywidualnie do każdego użytkownika. Pliki te są automatycznie usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki, lecz cześć plików zostaje w komputerze na dłuższy czas w celach statystycznych. W plikach cookie nie są przechowywane dane osobowe jak również ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Firmy partnerskie firmy TORENTEX SP. Z O.O.  nie mogą przechowywać ani przetwarzać danych osobowych pozyskanych za pomocą plików „cookies". Funkcja logowania wymaga obsługi plików cookies.

 

11. Sklep korzysta z systemu Google Analytics, który jest systemem monitorowania aktywności użytkownika w sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", pozwalającymi na analizę sposobu korzystania ze sklepu. Firma używa tych informacji, do ustalenia, ile osób odwiedza sklep. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, sklep E-markowy.pl stara się informować Użytkowników o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Firma TORENTEX SP. Z O.O.  informuje również, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, zgodnie z procedurą określoną poniżej.
Informacje generowane przez „cookies" na temat korzystania z Platformy przez Użytkownika (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Platformy, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu oraz z Internetu.